Dunia Kesenian

Friday, 9 December 2011

Rancangan Pelajaran Tahunan Dunia Seni Visual Tahun Satu (KSSR)


 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
 DUNIA SENI VISUAL
TAHUN SATU
 
RANCANGAN TAHUNAN   DUNIA SENI VISUAL
TAHUN 1
MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1

Menggambar
Tema :Alam benda
Tajuk  :Rumah
Aktiviti :Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung
1.1.1.2 Rupa organik
1.1.1.3 Jalinan tampak
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni (bentuk, rupa, dan warna)
1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.1.2.1 Alat palet, berus warna
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, bahan semula jadi (flora) dan warna air atau warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik capan (basah atas kering)
1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK: Kreativiti dan inovasi2
Membuat Corak dan Rekaan
Tema :Alam Semulajadi
Tajuk :Hiasan Tabung
Aktiviti: Capan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, jalinan, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan .

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah


2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Rupa organik dan geometri
2.1.1.2 Warna primer dan sekunder
2.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Harmoni ulangan atau susunan yang seimbang
2.1.2.2 Kesatuan dalam alam semula jadi

2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus, palet, dan daun
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera
2.2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan
2.2.2.1 Teknik capan (corak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik capan

2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK :Kreativiti dan Inovasi
          Keusahawanan3

Membentuk dan Membuat Binaan
Tema: Alam Benda
Tajuk: Kenderaan
Aktiviti: Model

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model kenderaan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri

3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik membentuk

3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi4

Mengenal Kraf Tradisional
Tema: Alam Benda
Tajuk : Wau Bulan
Aktiviti: Mewarna

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan melengkung
4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat – (tiada)
4.2.2.2 Bahan lakaran wau pada kertas A4 ,  krayon, dan bahan gantian
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
          Keusahawanan


5

Menggambar
Tema: Alam Benda
Tajuk: Rumah Idamanku
Aktiviti : Catan
Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna dan harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi


1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar lama
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

6

Membuat Corak dan Rekaan
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Pembalut Buku

Aktiviti: Renjisan dan    
             Percikan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, jalinan, kontra, ritma, dan harmoni)

yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan.

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,


2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni

2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Rupa organik
2.1.1.3 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kontra warna
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan rawak
2.1.2.3 Harmoni bentuk


2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus gigi, palet, dan daun
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera .
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik renjisan dan percikan (corak tidak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan

2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreatif dan Inovasi
          Keusahawanan7

Membentuk dan Membuat Binaan
Tema: Alam Benda
Tajuk: Baju Kemeja
Aktiviti: Origami

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami .

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.


3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk konkrit
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri

3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat (tiada)
3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan.

3.2.2.1 Teknik lipatan

3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
            Keusahawanan8

Mengenal Kraf Tradisional
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Anyaman Mata Bilis
Aktiviti: Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan anyaman kelarai.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan anyaman.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus dan selari
4.1.1.2 Rupa geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan

4.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat Tiada

4.2.2.2 Bahan – kertas A4 berpetak  
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya
4.2.3.1 Teknik – Mewarna kelarai

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D.
4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya seni.
4.3.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf

4.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan
4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis
4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
          TMK


9

Menggambar
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk : Jambangan Bunga
Aktiviti : Capan

1. Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dan karya seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan, rupa, jalinan, dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung
1.1.1.2 Rupa organik
1.1.1.3 Jalinan tampak
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni (bentuk, rupa, dan warna)

1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.1.2.1 Alat palet, berus warna
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, bahan Semula jadi (flora), warna air, warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik capan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
10

Membuat Corak dan Rekaan
Tema : Alam Benda
Tajuk : Pembalut Hadiah
Aktiviti  : Titisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan.

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.


2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam

menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus dan palet
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik titisan (corak tidak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik titisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
          Keusahawanan


11-12

Membentuk dan Membuat Binaan
Tema: Alam Benda
Tajuk: Kapal Selam
Aktiviti : Model

1.        Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada   objek  buatan manusia dan karya seni.
2.        Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.        Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya.
4.        Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


3.1            Persepsi Estetik :     Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual  yang terdapat pada karya seni.
3.1.1         Unsur Seni
3.1.1.1      Rupa – geometri
3.1.1.2      Bentuk – 3D [ konkrit ]
3.1.1.3      Warna – Primer
3.1.2         Prinsip Rekaan                          
3.1.2.1  Imbangan –  Semetri      
3.2       Aplikasi Seni  :        Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.2.1         Mengenal  dan menyatakan jenis-jenis media.
3.2.1.1      Alatan – Gunting, Pisau
3.2.1.2      Bahan – Botol Plastik, Gam PVA, 
               Masking Tape, Double Sided
               Tape, Surat Khabar,Cat Pelaka
3.2.2         Mengetahui penggunaan media, teknik dan  proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1  Teknik – Membina dan Membentuk

3.3   Ekspresi Kreatif:                    Murid dapat menghasilkan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran  bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1         Memilih dan memanipulasikan bahan secara Kreatif
3.3.2         Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya
3.3.3         Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual
3.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi13-14

Mengenal Kraf Tradisional
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Anyaman Kelarai
Aktiviti: Anyaman


1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan anyaman.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus dan selari
4.1.1.2 Rupa geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Ritma dan pergerakan ritma biasa

4.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat gunting


4.2.2.2 Bahan – dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya
4.2.3.1 Teknik – anyaman kelarai

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni  3D.
4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D.
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya <$"F7a ;'F/div>
4.3.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf

4.3.2.1 Teknik anyaman kelarai4.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan

4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis

4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : Kreativiti dan Inovasi

           Keusahawanan


15

Menggambar
Tema: Alam Benda
Tajuk: Rumahku
Aktiviti : Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Rupa  geometri
1.1.1.2 Warna bebas
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni rupa, bentuk, dan warna

1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat gunting
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna, dan gam
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik kolaj

1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi16

Membuat Corak dan Rekaan
Tema: Alam Benda
Tajuk: Corak Motif Huruf
Aktiviti : Lukisan


Persepsi dan pemahaman bahasa  seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, garisan, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan.


2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Garisan bersilang
2.1.1.2 Rupa geometri
2.1.1.3 Warna primer dan sekunder
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kontra warna
2.1.2.2 Imbangan bentuk

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat – (tiada)
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan,krayon atau oil pastel
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi


17

Membentuk dan Membuat Binaan
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Kenderaan( Haiwan 
          Kesayangan)
Aktiviti:Model


1.        Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada   objek  buatan manusia dan karya seni.
2.        Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.        Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya.
4.        Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri

3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik membentuk

3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

18

Mengenal Kraf Tradisional
Tema:Alat Permainan
Tajuk:Wau
Aktiviti:Lipatan dan 
           Guntingan


1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan melengkung
4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat – gunting
4.2.2.2 Bahan lakaran layang-layang pada kertas A4 , krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
          Keusahawanan
          TMK


19

Menggambar
Tema: Alam Semula jadi
Tajuk: Buah-buahan
Aktiviti: Kolaj


1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Rupa organik dan geometri
1.1.1.2 Warna bebas
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni rupa, bentuk, dan warna
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat gunting
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna, dan gam
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik kolaj

1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
           TMK
20

Membuat Corak dan Rekaan
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Alas Pinggan
Aktiviti:Lukisan


1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni.2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat tiada
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna
            atau krayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
         proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak  terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
         kreatif
2.3.2 Menghasilkan lukisan corak terancang.

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
          Keusahawanan


21

Membentuk dan Membuat Binaan
Tema: Alam Benda
Tajuk: Kapal Terbang
           Kertas
Aktiviti:Origami

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri

dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah


3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk konkrit 3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri

3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat (tiada)
3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan
           magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
          proses dalam penghasilan binaan.

3.2.2.1 Teknik lipatan

3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya


3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
            Keusahawanan
22

Mengenal Kraf Tradisional
Tema:Permainan
          Tradisional
Tajuk:Wau
Aktiviti:Stensilan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan melengkung
4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat – gunting
4.2.2.2 Bahan lakaran wau pada kertas A4 , krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
          Keusahawanan
          TMK23

Menggambar
Tema:Alam Semulajadi
Tajuk:Ayam
Aktiviti:Capan Jari

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar lama
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi24

Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema: Alam Benda
Tajuk:Fail Kertas
Aktiviti:Binaan Mudah

1.        Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada   objek  buatan manusia dan karya seni.
2.        Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.        Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya.
4.        Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk konkrit
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri

3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat (tiada)
3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan.

3.2.2.1 Teknik lipatan

3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
            Keusahawanan25

Membuat Corak Dan Rekaan
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Hiasan Fail
Aktiviti:Lukisan


1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan.

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan

teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,. 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam

menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat tiada
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna atau krayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak  terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
          Keusahawanan26 dan 27

Mengenal Kraf Tradisional
Tema: Alam Semula jadi
Tajuk:Hiasan Dinding
Aktiviti: Anyaman1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan layang-layang dengan mewarna.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan layang-layang.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan layang-layang.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan melengkung
4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat – gunting
4.2.2.2 Bahan lakaran layang-layang pada kertas A4 , krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
          Keusahawanan
          TMK


28

Menggambar
Tema:Alam Semula jadi
Tajuk:Hidupan Laut
Aktiviti:Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar lama
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi


29

Membuat Corak dan Rekaan
Tema:Alam Semula jadi
Tajuk:Kad Ucapan
Aktiviti:Percikan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan.

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan

teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,.
2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam

menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat tiada
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna atau krayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak  terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
          Keusahawanan.


30

Membentuk dan Membuat Binaan
Tema:Alam Benda
Tajuk:Dompet Kertas
Aktiviti:Origami

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri

dan rakan berpandukan bahasa seni visual.


3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk konkrit
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri

3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat (tiada)
3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan.

3.2.2.1 Teknik lipatan

3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya


3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
            Keusahawanan31

Mengenal Kraf Tradisional
Tema:Alam Semula jadi
Tajuk:Tudung Saji
Aktiviti:Menganyam dan    
           Membentuk


1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dalam menghasilkan tudung saji.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan tudung saji.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan tudung saji.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus
4.1.1.2 Rupa  geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat – gunting
4.2.2.2 Bahan  kertas A4 atau kertas lukisan , krayon, dan bahan gentian,gam
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik anyaman dan membentuk

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 3D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
          Keusahawanan
          TMK


32

Menggambar
Tema:Alam Semula jadi
Tajuk:Rama-rama
Aktiviti:Catan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar lama
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi33

Membuat Corak dan Rekaan
Tema:Alam Benda
Tajuk:Bentuk Geometri
Aktiviti:Stensilan ( corak  terancang)

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik stensilan.

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam

menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat magic shape atau templet kertas.
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna atau crayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak  terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
          Keusahawanan

34

Membentuk dan Membuat Binaan
Tema:Alam Benda
Tajuk:Bekas Pensel
Aktiviti:Model

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.


3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa model
3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri

3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik membentuk

3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi35

Mengenal Kraf Tradisional
Tema:Alam Benda
Tajuk: Wau
Aktiviti:Perisian Grafik
           (Paint)

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau menggunakan perisian grafik.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan –lurus dan melengkung
4.1.1.2 Rupa  geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan wau.
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat – computer( paint), printer
4.2.2.2 Bahan  kertas A4.
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik Perisian Grafik(paint)

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
          Keusahawanan
          TMK
36


Mengggambar
Tema: Alam Semula jadi
Tajuk: Haiwan Kesayangan
Aktiviti:Catan1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar  
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
            warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
         proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
         kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
         dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi37

Membuat Corak dan Rekaan
Tema:Alam Semula jadi
Tajuk:Ikan
Aktiviti:Lukisan (Gosokan)


1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik gosokan.

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam

menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat Duit syilling,Tapak kasut,atau
            permukaan yang mempunyai jalinan.
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna
            atau krayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
          proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak  terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
          Keusahawanan38
Membentuk dan Membuat  Binaan
Tema:Alam Benda
Tajuk:Robot
Aktiviti:Model
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model robot.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model robot.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model robot.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri

3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan
            magic pen ,straw dan bahan terbuang yang
            sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
           proses dalam penghasilan binaan model
            robot.
3.2.2.1 Teknik membentuk

3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi39-40

Mengenal Kraf Tradisional
Tema:Alam Benda
Tajuk: Hiasan dinding
Aktiviti: Anyaman menggunakan Perisian Grafik (paint)

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman dengan Perisian Grafik ( paint) .

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan hiasan dinding menggunakan Perisian Grafik.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya seni.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.


4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus
4.1.1.2 Rupa  geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
        visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat – computer, printer,mesin laminating.
4.2.2.2 Bahan  kertas A4.plastik luminasi,bingkai
           daripada kertas mounting berwarna.
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
         proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik Anyaman menggunakan Perisian  
            Grafik.

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.

4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
          Keusahawanan
          TMKNota:  Masukkan ujian dan cuti-cuti mengikut takwim yang ditetapkan.EMK yang dimasukkan dalam RPT ini sekadar cadangan.Guru boleh mengubah EMK mengikut kesesuaian tajuk.
 
 No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.